ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

tel.: +48 52 585 4730
e-mail: maciej.slupski@cm.umk.pl


Bibliografia