ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr inż. Małgorzata Morgut-Klimkowska
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Genetyki Klinicznej

tel.: +48 52 585 3856
e-mail: mmk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9614-0312

Zobacz profil w Bazie Wiedzy