ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Marzena Lewandowska
profesor
Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

tel.: +48 52 374 33 43
e-mail: marzena.lewandowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-7360-7810

Zobacz profil w Bazie Wiedzy