ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Andrzej Kuźmiński
asystent
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

tel.: +48 52 365 55 57
e-mail: akuzminski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1208-3619

Zobacz profil w Bazie Wiedzy