ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Stanisław Pierściński
asystent
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

tel.: +48 52 585 4630
e-mail: s.pierscinski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1569-9147

Zobacz profil w Bazie Wiedzy