ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Przemysław Grudzka
asystent
Katedra Psychiatrii

e-mail: przemyslaw.grudzka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0447-142X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy