ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Maciej Biernacki
asystent
Katedra Anatomii Prawidłowej

e-mail: maciej.biernacki@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-6473-7883

Zobacz profil w Bazie Wiedzy