ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Ewa Łoś-Rycharska
adiunkt
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

e-mail: ewa.los@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5591-7201

Zobacz profil w Bazie Wiedzy