ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Andrzej Kołtan
asystent
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: a.koltan@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2399-6157

Zobacz profil w Bazie Wiedzy