ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Jacek Piątkowski
adiunkt
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

tel.: +48 56 679 31 99
e-mail: jacek.piatkowski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4776-664X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy