ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marcin Białecki
adiunkt
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

e-mail: marcin.bialecki@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4339-7939

Zobacz profil w Bazie Wiedzy