ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Daria Kupczyk
adiunkt
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

tel.: +48 52 585 3756
e-mail: dariak@cm.umk.pl


Bibliografia