ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Maciej Wróbel, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

e-mail: mwrobel@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1865-2122

Terminy konsultacji:
Mon - Wed 7:30 - 14:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy