ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

tel.: +48 52 585 4734
e-mail: banasz@cm.umk.pl


Bibliografia