ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Janiak-Kiszka
asystent
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

tel.: +48 52 585 4711
e-mail: jjk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2593-4999

Zobacz profil w Bazie Wiedzy