ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Maria Marzec
asystent
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

tel.: +48 52 585 4716
e-mail: m.marzec@cm.umk.pl


Bibliografia