ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
profesor
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

tel.: +48 52 585 4040
fax: +48 52 585 4051
e-mail: ajawien@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8380-9371

Zobacz profil w Bazie Wiedzy