ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Przemysław Bławat
asystent
Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

e-mail: przemyslawblawat@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9038-0518

Zobacz profil w Bazie Wiedzy