ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Maciej Dancewicz
adiunkt
Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

e-mail: maciej.dancewicz@cm.umk.pl


Bibliografia