ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Anna Wiczołek-Pastwa
asystent
Katedra Anatomii Prawidłowej

e-mail: anna.wiczolek@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2046-6150

Zobacz profil w Bazie Wiedzy