ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Magdalena Wiśniewska
adiunkt
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: magdalena.wisniewska@cm.umk.pl


Bibliografia