ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Maciej Harat, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: maciej.harat@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy