ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Elżbieta Bloch-Bogusławska
adiunkt
Katedra Medycyny Sądowej

e-mail: elabloch@cm.umk.pl


Bibliografia