ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Julita Soczywko
adiunkt
Pracownia Dydaktyki Medycznej

tel.: +48 536 578 062
e-mail: soczywko@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8096-7251

Terminy konsultacji:
W roku akademickim 2020/2021:

Piątki: 12.00-13.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy