ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

tel.: +48 52 585 4730
e-mail: wojszcz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6990-0355

Zobacz profil w Bazie Wiedzy