ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Przemysław Gałązka
adiunkt
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: przemyslaw.galazka@cm.umk.pl
www: https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=pl_PL&trk=prof-0-sb-preview-primary-button
ORCID: 0000-0002-8227-8350

Zobacz profil w Bazie Wiedzy