ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Krzysztof Narębski
asystent
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: k.narebski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0743-308X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy