ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Natalia Ukleja-Sokołowska
adiunkt
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

e-mail: uklejan@cm.umk.pl


Bibliografia