ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Grzegorz Liczner
adiunkt
Katedra Farmakologii i Terapii

e-mail: grzelicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3505-3295

Zobacz profil w Bazie Wiedzy