ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Jolanta Czuczejko
adiunkt
Katedra Psychiatrii

e-mail: joczu@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3265-2332

Zobacz profil w Bazie Wiedzy