ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Maciej Głyda
adiunkt
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

e-mail: maciej.glyda@cm.umk.pl


Bibliografia