ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Ewa Alska
asystent
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

e-mail: ewa.alska@cm.umk.pl


Bibliografia