ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Beata Kukulska-Pawluczuk
adiunkt
Katedra Neurologii

e-mail: bkukulska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0718-8942

Zobacz profil w Bazie Wiedzy