ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adrianna Sobolewska
adiunkt
Katedra Anatomii Prawidłowej

e-mail: adrianna.sobolewska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy