ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Joanna Bugieda
asystent
Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

e-mail: joanna.bugieda@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5008-1943

Zobacz profil w Bazie Wiedzy