ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska
profesor
Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

e-mail: anna.szaflarska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-5776-5448

Zobacz profil w Bazie Wiedzy