ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
profesor
Katedra Chorób Oczu

tel.: +48 52 585 4521
e-mail: b.kaluzny@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1332-3592

Zobacz profil w Bazie Wiedzy