ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Anna Repczyńska
specjalista inż. -techn.
Katedra Genetyki Klinicznej

tel.: +48 52 585 3681
e-mail: annasz@cm.umk.pl


Bibliografia