ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Psychiatrii

e-mail: monika.wilkosc@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0094-7793

Zobacz profil w Bazie Wiedzy