ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Paweł Sutkowy
adiunkt
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

tel.: +48 52 585 3822
e-mail: p.sutkowy@cm.umk.pl

p.o. kierownika Zakładu Gentyki Molekularnej Komórki   
Bibliografia