ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Górska
asystent
Katedra Chirurgii Plastycznej

e-mail: jgorska@cm.umk.pl


Bibliografia