ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Maria Dąbrowska
asystent
Katedra Anatomii Prawidłowej

e-mail: m.dabrowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7711-7950

Terminy konsultacji:
Piątek 9.00- 10.30
Poniedziałek 10.00 - 10.45

Zobacz profil w Bazie Wiedzy