ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Agnieszka Białomyzy
asystent
Katedra Farmakologii i Terapii

e-mail: agnieszka.bialomyzy@cm.umk.pl


Bibliografia