ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Alina Woźniak
profesor
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

tel.: +48 52 585 3740
e-mail: al1103@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4492-4796

Zainteresowania:
reaktywne formy tlenu, stres oksydacyjny, biochemia wysiłku fizycznego i treningu, fizjologia przystosowawcza, kriostymulacja, pasożytnictwo, biologia pasożytów

Zobacz profil w Bazie Wiedzy