ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Marcin Wiśniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Anatomii Prawidłowej

tel.: +48 52 585 3709
e-mail: mwisniewski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-8285-6165

Zobacz profil w Bazie Wiedzy