ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Beata Sulikowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

tel.: +48 52 585 4909
e-mail: beata.sulikowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7788-3399

Zobacz profil w Bazie Wiedzy