ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marta Hałas-Wiśniewska
adiunkt
Katedra Histologii i Embriologii

tel.: +48 52 585 3733
e-mail: mhalas@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 11.00 - 12.00/ Monday: 11.00 - 12.00

Bibliografia