ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marta Hałas-Wiśniewska
adiunkt
Katedra Histologii i Embriologii

tel.: +48 52 585 3733
e-mail: mhalas@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1264-0481

Terminy konsultacji:
środa: 10.00 – 11.00/ Wednesday 10.00-11.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy