ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Katarzyna Napiórkowska-Baran
adiunkt
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

e-mail: knapiorkowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2202-3222

Zobacz profil w Bazie Wiedzy