ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Renata Kuczyńska
adiunkt
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

e-mail: rkuczynska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3123-3192

Zobacz profil w Bazie Wiedzy