ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Aneta Krogulska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

e-mail: aneta.krogulska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-5280-1876

Zobacz profil w Bazie Wiedzy